Ti?ng Vi?t

Mr.Tuan-052.883.5555

Hàng Hot
Suport online
052.883.5555

Hotline: 052.883.5555 - 098.129.8998

Typical products

2016 was a difficult year for Vietnam's garment

  31/12/2016

Có thể nói "nước xa không cứu được lửa gần" khi kề sát tới đây là việc tăng giá đầu vào và sự cạnh tranh của nước khác. Vì vậy, năm 2016 sẽ là một năm khó khăn của doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam.

Contact Info

With our slogan "Retail as cheap as wholesale - Special but cheap, cheap but quality", we have decided to establish the best distribution channel of North to gradually bring the best benefits for our customers.

VAQ Production, Trading And Service Company Limited.
Head Office: No R7.06, Road 5, The Eden Rose, Thanh Liet, Thanh Tri, Hanoi, Vietnam.
Office Contact: 052 883 5555
Hotline: 052 883 5555 - 098 129 8998